kleinschalig en direct

 

 

 

 

Impressies van deelnemers


Linda Waanders heeft twee jaar op twee verschillende PO-scholen binnen Viviani als interim-directeur gewerkt. Zij heeft op systematische wijze geanalyseerd en verbeterprocessen samen met de teams uitgevoerd. Linda legt de lat op de juiste hoogte, aangepast aan de mogelijkheden van de school. Zij is kritisch, geeft helder aan wat zij wil op basis van respectievelijk het belang van de leerling, de organisatie en de leerkracht. Zij is loyaal aan de organisatie en werkt daarbinnen het meest optimaal onder maximale zelfverantwoordelijkheid. Linda heeft blijk gegeven van bovenschools analytisch en strategisch meedenken. Een volgende stap als bestuurder in een duo-bestuur lijkt passend.

Stichting Viviani
Peter van Leeuwen
Voorzitter College van Bestuur


Sinds 1 maart 2016 is Linda Waanders interim-directeur op basisschool De Wynroas in Harkema, een school met ± 260 leerlingen. Wat opvalt is het enthousiasme en de flair, waarmee Linda leidinggeeft. In minder dan twee weken tijd weet Linda te inspireren en haalt ze de leerkrachten uit hun comfortzone. Linda bezoekt de klassen, praat met kinderen, ouders en leerkrachten en heeft echt belangstelling voor alle betrokkenen. Vergaderingen worden kort, bondig en zakelijk gehouden, waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven. Voor het nemen van belangrijke beslissingen wordt er eerst in groepjes kort gediscussieerd en pas daarna worden er beslissingen genomen. Door haar inspirerende leiding kan de school naar een hoger plan worden getild. Ik gun alle scholen een 'Linda Waanders', een directeur met inspirerende, motiverende en professionele kwaliteiten.

De Wynroas - Harkema
Ymte Osinga
Interim ib-er


Linda Waanders is van januari 2014 tot januari 2016 interim-directeur geweest op onze school CBS De Lichtbron in Buitenpost. In twee jaar tijd heeft ze de school weer op de rails gekregen. Een school waar het onderling vertrouwen verdwenen was, waar niet werd samengewerkt en waar een enorm hoog ziekteverzuim was, is nu weer in haar kracht neergezet. De school is weer op de goede weg en begint weer te stralen, zoals je van een Lichtbron mag verwachten. Linda is doelgericht en zakelijk, een echte leider, die veel vertrouwen schenkt aan haar collega's en zij kan een team laten groeien in verbinding en samenwerking. Ze is gericht op professionaliteit en vakmanschap en kan haar collega's inspireren en motiveren. Het is fijn samenwerken met Linda. Ook een lastige, wat langer durende interim-klus, kan zij goed aan.

Een goede interim-directeur nodig? Linda Waanders vragen!

Stichting Noventa Onderwijs
Harrie Steenstra
algemeen directeur


Een goede keus
In 2011 is Linda Waanders interim-directeur geweest op De Gearrin / Folsgare, één van de scholen van de Stichting Palludara. Het ging om een complexe schoolsituatie, waar veel zaken in gang gezet moesten worden. Linda heeft dit voortvarend opgepakt en daarbij iedereen, kinderen, ouders en niet in de laatste plaats het team, helemaal meegenomen. Er zijn grote stappen gezet in de schoolontwikkeling. Ze werkt doortastend, planmatig en vanuit visie. Haar communicatie is helder: afspraak is afspraak. Kortom, een goede keus in het geval je een interim-directeur zoekt.

In 2011 is Linda Waanders interim-directeur geweest op De Gearrin / Folsgare, één van de scholen van de Stichting Palludara. Het ging om een complexe schoolsituatie, waar veel zaken in gang gezet moesten worden. Linda heeft dit voortvarend opgepakt en daarbij iedereen, kinderen, ouders en niet in de laatste plaats het team, helemaal meegenomen. Er zijn grote stappen gezet in de schoolontwikkeling. Ze werkt doortastend, planmatig en vanuit visie. Haar communicatie is helder: afspraak is afspraak. Kortom, een goede keus in het geval je een interim-directeur zoekt.

Stichting Palludara
Joop Fortuin
algemeen directeur